Начална страница

PIPAC  ( Pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy ) е съвременен  метод за лечение  на  перитонеална  карциноматоза. Перитонеалната карциноматоза e метастазирането  на  рак  в  коремната кухина. Туморните депозити – метастази   се намират  по  повърхността на  коремната  стена и коремните  органите.

Злокачествените процеси на перитонеума се разделят на две големи групи:

Първичен рак на перитонеалната повърхност
в тази група са включени следните типове карциноми:

  • -Мезотелиом
  • -Първичен перитонеален рак

Втората група Вторичен ( метастатичен ) перитонеален рак включва следните типове злокачествени образования:

  • -Метастатичен рак от панкреас
  • -Псевдомиксом на перитонеума
  • -Коло-ректален меатстатичен
  • -Метастатичен яйчников
  • -Метастатичен от ретроперитонеални тумори
  • -Метастатичен рак от тумори на апендикс
  • -Стомашен метастатичен