Какво е PIPAC

PIPAC (Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy , ПИПАК)-това е Интраперитонеална аерозолна химиотерапия за лечение на перитонеална карциноматоза.

Перитонеалната карциноматоза (ПК) представлява крайна фаза в хода на заболяването при много видове ракови заболявания, основно на органите в коремната кухина – стомаха, червата, яйчниците, панкреаса и др. Повечето от тези пациенти ще загинат от това състояние в рамките на 6 месеца поради запушване на червата, пикочните пътища, прогресиращото натрупване на течност в коремната кухина, белодробните и бъбречни инфекции. Системната (интравенозна) химиотерапия може да удължи живота при някои пациенти, но поради крайно ограниченото й проникване в коремната кухина процентът повлияли се от терапията е много малък. Тези пациенти се лекуват със системна химиотерапия, при която резултатите са незадоволителни и е необходим по-ефективен алтернативен метод .

ПИПАК (Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy ) е минимално инвазивен метод за въвеждане на аерозолен химиотерапевтик в коремната кухина, като по този начин се постига високо насищане на тъканите с химиотерапевтичното вещество, но без да са налични страничните eфекти и токсичността на стандартната (системна) химиотерапия. Първоначалните клинични данни показват висока ефикасност на ПИПАК при пациенти с ПК, с много добра поносимост и липса на сериозни странични ефекти и усложнения. ПИПАК се явява една допълнителна терапевтична възможност, предоставяща допълнителен шанс на пациентите с перитонеална карциноматоза.